§ 4. - Podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1780 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2015 r.
§  4. 12
(uchylony).
12 § 4 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2015 r. (Dz.U.2015.579) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2015 r.