§ 1. - Podział powiatu żydaczowskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.69.665

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1934 r.
§  1.
W powiecie żydaczowskim, województwie stanisławowskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Mikołajów n/Dn. z siedzibą w mieście Mikołajowie n/Dn.; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Demnia, Drohowyże, Nadiatycze, Rozwadów, Rudniki, Stulsko, Trościaniec, Uście, Weryń, Woła Wielka;
2)
gminę Rozdół z siedzibą w mieście Rozdole; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Brzezina, Czernica, Derżów, Iłów, Kijowiec, Krupsko, Malechów, Piaseczna;
3)
gminę Żórawno z siedzibą w mieście Żórawnie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bujanów, Czerteż, Dubrawka, Korczówka, Kotoryny, Lachowice Podróżne, Lachowice Zarzeczne, Lutynka, Łysków, Manasterzec, Mielnicz, Nowoszyny, Protesy, Tarnawka, Włodzimierce;
4)
gminę Żydaczów z siedzibą w mieście Żydaczowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Cucułowce, Demenka Leśna, Demenka Podniestrzańska, Hnizdyczów, Iwanowce, Międzyrzecze, Pczany, Rogóźno, Tejsarów, Turady, Wola Lubomirska, Wolica Hnizdyczowska i Wołcniów:
5)
gminę Młyniska z siedzibą w Młyniskach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Antoniówka, Bereźnica Królewska, Holeszów, Jajkowce, Lubsza, Młyniska, Mazurówka, Smuchów, Zabłotowce i Żórawków;
6)
gminę Ruda z siedzibą w Rudziej w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Hanowce, Izydorówka, Krechów, Łówczyce, Machliniec, Nowe Sioło, Obłaźnica, Pokrowce, Ruda, Sulatycze i Żyrawa.