Podział powiatu trembowelskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.68.635

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lipca 1934 r.
o podziale powiatu trembowelskiego w wojewodztwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
W powiecie trembowelskim, województwie tarnopolskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Trembowla z siedzibą w mieście Trembowli; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Humniska, Iwanówka, Małów, Ostrowczyk, Plebanówka, Podgórzany, Podhajczyki, Semenów, Wolica, Załawie i Zaścianocze;
2)
gminę Strusów z siedzibą w Strusowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bernadówka, Nałuże, Ruzdwiany, Strusów, Warwaryńce, Zazdrość i Zubów;
3)
gminę Janów z siedzibą w Janowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Dereniówka, Dołhe, Janów, Młyniska i Słobódka Janowska;
4)
gminę Łoszniów z siedzibą w Łoszniowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Boryczówka, Krowinka, Łoszniów i Suszczyn;
5)
gminę Darachów z siedzibą w Darachowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Brykula Nowa, Brykula Stara, Darachów, Pantalicha, Słobódka Strusowska, Tiutków, Tyczyn Nowy i Wieniawka;
6)
gminę Mogielnica z siedzibą w Mogielnicy; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Łaskowce, Mogielnica, Romanówka i Wierzbowiec;
7)
gminę Iławcze z siedzibą w Iławczu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Hleszczawa, Iławcze i Sorocko;
8)
gminę Mszaniec z siedzibą w Mszańcu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Howiłów Mały, Howiłów Wielki, Kobyłowłoki, Mszaniec, Witosówka i Zofjówka.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 r.