Podział powiatu tłumackiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.69.664

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 lipca 1934 r.
o podziale powiatu tłumackiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
W powiecie tłumackim, województwie stanisławowskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Chocimierz z siedzibą w Chocimierzu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bortniki, Chocimierz, Gruszka, Jezierzany, Pużniki;
2)
gminę Markowce z siedzibą w Markowcach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Chomiakówka, Czarnołoźce, Łąckie Szlacheckie, Markowce, Odaje pod Słobódką, Pohonia, Pszeniczniki, Słobódką pod Odajami;
3)
gminę Niżniów z siedzibą w Niżniowiej w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Antonówka, Kutyska, Niżniów, Nowosiółka, Petryłów;
4)
gminę Olesza z siedzibą w Oleszy; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Budzyn, Delawa, Dolina, Horyhlady, Olesza;
5)
gminę Otynja z siedzibą w mieście Otynji; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Babianka, Grabież, Hołosków, Krasiłówka, Krzywotuły Stare, Mołodyłów, Nowa Wieś, Skopówka, Strupków, Uhorniki, Winograd, Worona;
6)
gminę Roszniów z siedzibą w Roszniowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Dołhe, Jurkówka, Miłowanie, Olszanica, Roszniów, Stryhańce;
7)
gminę Tarnowicę Polną z siedzibą w Tarnowicy Polnej j w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bohorodyczyn, Hostów, Konstantynówka, Korolówka, Krzywotuły Nowe, Przybyłów, Targowica, Tarnowica Polna, Zakrzewce;
8)
gminę Tłumacz z siedzibą w mieście Tłumaczu; w skład tej gminy wchodzą następującą dotychczasowe gminy wiejskie: Hryniowce, Kłubowce, Kolińce, Nadorożna, Okniany, Słobódką pod Tłumaczem;
9)
gminę Oleszów z siedzibą w Oleszowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bratyszów, Bukowna, Oleszów, Ostrynia, Pałahicze.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 roku.