Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.64.564

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 lipca 1934 r.
o podziale powiatu stanisławowskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
§  1. W powiecie stanisławowskim, województwie stanisławowskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1) gminę Bednarów z siedzibą w Bednarowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bednarów, Bryń, Ciężów, Komarów, Majdan, Medynia, Sapahów, Wiktorów, Wysoczanka;
2) gminę Błudniki z siedzibą w Błudnikach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Błudniki, Dorohów, Kołodziejów, Kryłos, Kurypów, Ostrów, Perłowce, Pukasowce, Siedliska, Sobotów, Św. Stanisław, Temerowce, Załukiew;
3) gminę Bohorodczany Stare z siedzibą w Bohorodczanach Starych; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bohorodczany Stare, Hryniówka, Łesiówka, Niewoczyn;
4) gminę Czerniejów z siedzibą w Czerniejowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bratkowce, Chomiaków, Czerniejów, Czukałówka, Chryplin, Opryszowce, Tyśmieniczany;
5) gminę Delejów z siedzibą w Delejowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Byszów, Chorostków, Delejów, Jeziorko, Kończaki Nowe, Kończaki Stare, Krymidów, Meducha, Międzyhorce, Siemikowce, Tumierz, Tustań;
6) gminę Jezupol z siedzibą w Jezupolu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Jezupol, Hanusowce, Kozina, Pitrycz, Pobereże, Sielec;
7) gminę Lachowce z siedzibą w Lachowcach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Chmielówka, Głębokie, Hlebówka, Horocholina, Lachowce, Pochówka, Sadzawa;
8) gminę Łysiec z siedzibą w Łyścu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Drohomirczany, Iwanikówka, Krechowce, Łysiec, Łysiec Stary, Posiecz, Radcza, Stebnik, Zabereże;
9) gminę Marjampol Miasto z siedzibą w Marjampolu Mieście; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Dubowce, Łany, Marjampol Miasto, Marjampol Wieś, Wodniki, Wołczków;
10) gminę Pasieczna z siedzibą w Pasiecznej; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Jamnica, Pacyków, Pasieczna, Pawełcze, Rybno, Uhrynów Górny, Uhrynów Dolny, Uhrynów Szlachecki, Zagwoźdź;
11) gminę Uhorniki z siedzibą w Uhornikach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Dobrowlany, Kołodziejówka, Mykietyńce, Podłuże, Podpieczary, Uhorniki, Uzin, Wołczyniec.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 r.