§ 2. - Podział powiatu śremskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.68.620

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1934 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 r.