Podział powiatu śremskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.68.620

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z. dnia 21 lipca 1934 r.
o podziale powiatu śremskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
W powiecie śremskim, województwie poznańskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Bnin z siedzibą w Bninie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Biernatki, Błażejewko, Błażejewo pod Bninem, Bnin, Czmoń, Czmoniec, Czołowo, Dębieć, Konarskie pod Bninem, Mieczewo, Prusinowo, Radzewo, Trzykolnemłyny oraz część obszaru dworskiego Prowent, a mianowicie: folwark Biernatki, obręb Biernatki gmina, parcele: l, 2, 3, 5, 11, 12, 36, 37, 38, 47, obręb Biernatki folwark parcele: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 o powierzchni 276,3180 ha, folwark Prusinowo, parcele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32/15, 33/15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 34/22, 35/22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, o powierzchni 193.3560 ha, borostwo Czmoń I z Błażejewem, karta 1 parcele: l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 48/27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 49/36, 61/38, 41, 42, 43, 44, karta 2 parcele: l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 o powierzchni 999.4830 ha, borostwo Czmoń II parcele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 63/17, 64/17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, o powierzchni 185.3470 ha, Jezioro Bnińskie karta l parcele: l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, karta 2 parcele: l, 2 o powierzchni 254.1840 ha, Bnin, parcele; 669/171, 778/498 o powierzchni 4.2540 ha;
2)
gminę Jaskółki z siedzibą w Jaskółkach pod Dolskiem; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Błażejewo pod Dolskiem, Bodzyniewo, Drzonek, Gawrony, Księginki, Lipówka, Lubiałowo, Małachowo, Masłowo, Międzychód, Mełpin, Mórka, Mszczyczyn, Nowiec, Nowieczek, Ostrowieczno, Rusocin, Studzianna, Trąbinek, Tworzymirki, Wieszczyczyn oraz obszary dworskie: Błażejewo pod Dolskiem, Brześnica, z obszaru dworskiego Mosina Nadleśnictwo, leśniczówka Brzednia obręb Brzednia karta 1, parcele: 61/1, 2, 3, 4, 62/5, 6, 7, 8, 60/9, 10, 46/11, 47/12, 48/13, 14, 15, 53/16, 54/16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56/31, 57/31, 32, 55/34, 58/34, 59/34, 35, 36, 50/37, leśniczówka Miranowo obręb Miranowo, karta l, parcele: l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, obręb Dolsk, karta 5, parcele: 85/49, 86/49, obręb Lubiatówko karta 1 parcela 85, obręb Nowiec, karta 5, parcele: 7 i 9, leśniczówka Ostrowieczno, obręb Ostrowieczno karta 2, parcele: 46/21, 50/22, 51/23, 52/23, 53/23, 49/24, 45/25, 27, 28, 29, 30, 3, 1, 32, 39, 40, karta 3, parcele: 1, 2, 3, 4, 5, karta 4 parcele: l, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 21/13, 22/13, 23/13, 14, 17, 24/18, 25/18, 19, karta 5 parcele: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 54, 55, 56, 76/58, 77/58, 59, 78/60, 61, 81/66 o ogólnym obszarze 883.5389 ha, z obszaru dworskiego Grzymysław folwark Drzonek, karta 1, parcele: 238/93, 100, 112, 113, 114, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 239/138, 251/138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 240/150, 241/151, 246/152, 242/154, 243/155, 156, 157, 244/158, 245/159, 162, 267/164, 166, obręb Międzychód karta l, parcele: 81/27, 82/38, o powierzchni 267.1970 ha, Jaskółki, Lipówka, Lubiatówko, Małachowo, Międzychód, Mełpin, Mórka, Mszczyczyn, Ostro wieczko, Pokrzywnica, obszar dworski Rusocin z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 4), Trąbinek, Twórzymirki, Wieszczyczyn;
3)
gminę Kórnik z siedzibą w mieście Kórniku; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Borowiec, Dachowa, Daszewice I, Dziećmierowo, Gadki, Kamionki, Kromolice, Pierzchno, Radzewice, Runowo, Robakowo, Rogalin, Skrzynki, Szczytniki, Świątniki oraz obszary dworskie: Gadki, Koninko, Rogalin, Szczytniki, Żerniki, część obszaru dworskiego Prowent, a mianowicie folwark Dachowa, parcele: 65/1, 66/1, 76/1, 67/2, 72/2, 73/2, 77/2, 71/3, 69/4, 70/4, 68/5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 58/45, 46, 47, 48, 49, 60/50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, obręb Dachowa gmina parcele: 94, 95, 110, 111, 118, 119, o powierzchni 255.1290 ha, Dziećmierowo parcele: l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60/9, 62/9, 10, 46/11, 56/11, 57/11, 58/11, 59/11, 70/11, 71/11, 72/11, 73/11, 74/11, 75/11, 76/11, 77/11, 78/11, 79/11, 80/11, 81/11, 82/11, 83/11, 84/11, 85/11, 86/12, 63/14, 64/14, 18, 53/20, 25, 65/28, 66/28, 31, 68/32, 67/33, 69/33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, o powierzchni 290.1685 ha, Kromolice parcele: l, 2, 69/3, 70/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, o powierzchni 394.4090 ha, Pierzchno parcele: 94/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 62/14, 58/18, 59/17, 60/17, 77/17, 78/17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 91/30, 31, 80/34, 81/34, 82/34, 83/34, 93/34, 87/37, 88/37, 89/37, 90/37, 38, 39, 40, 41, 42, 69/43, 70/43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 92/65, o powierzchni 357,4750 ha, Runowo parcele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 67/56, 69/56, 70/56, 79/57, 71/53, 78/58, 80/58, 76/60, 77/60, 66/63, 75/65, o powierzchni 298.4080 ha, Szczodrzykowo parcele: 1, 2, 101/3, 71/4, 5, 6, 102/7, 80/8, 83/8, 10, 11, 12, 13, 90/14, 91/14, 92/14, 108/15, 109/15, 93/16, 95/16, 113/16, 86/17, 96/17, 98/17, 104/17, 110/17, 111/17, 112/17, 78/18, 81/18, 84/18, 75/19, 82/19, 85/19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 106/69, 107/77, o powierzchni 281.2690 ha, Prowent Bnin ze zwierzyńcem, obręb Bnin-Prowent karta 1, parcele: 43/1, 44/2, 45/2, 46/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47/33, 48/33, 34, 35, 36, 49/37, 50/37, 51/37, 52/37, 53/37, 55/37, 56/37, 57/37, 58/37, 59/38, 60/38, 39, 40, karta 2 parcele: 1, 2, 3, 4, karta 3 parcele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, obręb Kórnik miasto, karta 1, parcele: 521/269, 522/269, 523/269, 524/269, 276, 461, obręb Świątniki parcele: 25, 298/26, obręb Trzykolnemłyny parcela 5, obręb las Drapałka I, II i III parcele: 62/1, 63/1, 2, 3, 65/4, 64/5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 48/21, 49/21, 50/21, 51/21, 54/21, 52/22, 53/22, 55/22, 61/22, 23, 24, 56/25, 57/25, 58/25, 59/25, 60/25, obręb las Bielawy - Mieczewo, karta 1, parcele: 1, 2, 3, 4, 5, 17/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23/13, 24/13, 14, 15, 16, karta 3 parcele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, obręb gmina Mieczewo, parcele: 485/164, 486/164, 165, 181, 182, obręb las Czołowo parcele: 30/1, 31/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, obręb Skrzynki karta 1, parcele: 10, 11, 23, 24, 52, 72, 73, karta 2, parcele: 1, 2, 3, 4, o powierzchni 2.279,7869 ha;
4)
gminę Książ z siedzibą w mieście Książu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Brzostownia, Charłub, Chwałkowo Kościelne, Gogolewko, Gogolewo, Jarosławki, Kiełczyn, Kiełczynek, Kołacin, Konarzyce, Ługi, Mchy, Radoszkowo, Sroczewo, Świączyn, Włościejewki, Włościejewice, Zaborowo, Zakrzewice, Zawory oraz obszary dworskie: Brzostownia, Chwałkowo Kościelne, Gogolewo, Kołacin, Konarskie pod Książem, Mchy, Świączyn, Włościejewki, Zaborowo, Zawory oraz część obszaru dworskiego Rusocin, a mianowicie folwark Feliksowo, obręb Rusocin karta 1, parcele: 308/69, 70, 229/71, 291/71, 72, 73, 74, 292/75, 293/76, 294/76, 295/76, 296/76, 297/76, 298/76, 299/76, 300/76, 77, 78, 79, 81, 82, 253/83, 247/84, 250/85, 254/87, 251/88, 246/197, 243/204, o powierzchni 230.0290 ha;
5)
gminę Mosina z siedzibą w mieście Mosinie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Baranowo, Baranówko, Borkowice, Brodniczka, Drużyna, Grzybno, Iłowiec, Krajkowo, Krosinko, Krosno, Niwka, Nowinki, Pecna, Rogalinek, Sasinowo, Sowinki, Sucharzewo, Sulejewo, Żabno, Żabinko, Żabno-Kolonje oraz obszary dworskie: Baranowo, Grzybno, Iłowiec, obszar dworski Mosina Nadleśnictwo z wyjątkiem części wymienionych w pkt. 2), Sowiniec;
6)
gminę Śrem z siedzibą w mieście Śremie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Binkowo, Błociszewo, Borgowo, Brodnica, Bystrzek, Chrząstowo, Dalewo, Dąbrowa, Esterpole, Gaj pod Błociszewem, Góra, Górka, Grodzewo, Kaleje, Krzyżanowo, Luciny, Ludwikowo, Mechlin, Niesłabin, Nochowo, Olsza, Orkowo, Ostrowo pod Śremem, Pełczyn, Pucołowo, Pysząca, Sosnowiec, Szymanowo, Wirginowo, Wyrzeka, Zbrudzewo, Zwola oraz obszary dworskie: Błociszewo, Brodnica, Chaławy, Chrząstowo, Dobczyn, Gaj pod Błociszewem, Grabianowo, obszar dworski Grzymysław z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 2), Jaszkowo, Kadzewo, Krzyżanowo, Manieczki, Mechlin, Łęg, Niesłabin, Nochowo, Piotrowo, Przylepki, Psarskie, Pucołowo, Szołdry, Szymanowo, Wójtostwo, Zbrudzewo oraz część obszaru dworskiego Prowent, a mianowicie borostwo Zwola, karta 1, parcele: 16, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 51 bis, 52, 53, 69/54, 70/54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, karta 2 parcela 145 o powierzchni 610,6080 ha.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 r.