Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.64.551

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 lipca 1934 r.
o podziale powiatu rudeckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
§  1. W powiecie rudeckim, województwie lwowskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1) gminę Kupnowice Nowe z siedzibą w Kupnowicach Nowych; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Błozew Dolna, Kanafosty, Knihynice, Kościelniki, Kropielniki, Kupnowice Nowe, Kupnowice Stare, Laszki Zawiązane, Nihowice, Ostrów, Rozdziałowice, Szeptyce, Wańkowice, Woszczańce;
2) gminę Koniuszki Siemianowskie z siedzibą w Koniuszkach Siemanowskich; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Chłopczyce, Czernichów, Dołobów, Koniuszki Siemianowiskie, Michalewice, Nowosiółki Gościnne, Wistowice, Zagórze;
3) gminę Pohorce z siedzibą w Pohorcach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Czajkowice, Hołodówka, Kołbajowice, Koniuszki Królewskie, Koniuszki Tuligłowskie, Malinów, Ostrów Nowy, Podolce, Pohorce, Susułów;
4) gminę Podzwierzyniec z siedzibą w Podzwierzyńcu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Horożanna Mała, Horożanna Wielka, Kołodruby, Łowczyce, Manasterzec, Mosty, Nowa Wieś, Nowosiółki Oparskie, Podzwierzyniec, Powerchów, Ryczyehów, Tatarynów, Terszaków;
5) gminę Komarno z siedzibą w mieście Komarnie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Andryanów, Buczały, Burcze, Brzeziec, Chłopy, Czułowice, Jakimczyce, Katarynice, Porzecze, Rumno, Tuligłowy;
6) gminę Hoszany z siedzibą w Hoszanach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Beńkowa Wisznia, Chiszewice, Dubaniowice, Hoszany, Jaremków, Jatwięgi, Koropuż, Milczyce, Podhajczyki, Romanówka, Szolomienice, Uherce Wieniawskie.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 r.