Podział powiatu rawickiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.68.618

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lipca 1934 r.
o podziale powiatu rawickiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
W powiecie rawickim, województwie poznańskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Bojanowo z siedzibą w mieście Bojanowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Gierłachowo, Golina Wielka, Gołaszyn, Gościejewice, Kawcze, Pakówka, Sowiny, Szemzdrowo, Tarchalin, Trzebosz, Waszkowa, Zakrzewo, Zawada oraz obszary dworskie: Gierłachowo, Golina Wielka, Golinka, Gołaszyn, Gościejewice, Kawcze, Potrzebowo, Sowiny, Tarchalin, Trzebosz, Waszkowa, Zakrzewo, Zawada;
2)
gminę Chojno z siedzibą w Chojnie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Białykał, Chojno, Golejewo, Kubeczki, Niedźwiadki, Osiek, Ostrobudki, Pakosław, Podborowo, Pomocno, Słupia Kapitulna, Sowy, Sworowo, Ugoda, Zaorle, Zawady oraz obszary dworskie: Chojno, Gać, Golejewko, Osiek, Ostrobudki, Sworowo;
3)
gminę Miejska Górka z siedzibą w mieście Miejskiej Górce; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Dłoń, Gostkowo, Halterowo, Karolinki, Kołaczkowice, Konary, Niemarzyn, Oczkowice, Roszkowo, Rozstępniewo, Rzyczkowo, Sobiałkowo, Woszczkowo oraz obszary dworskie: Dłoń, Gostkowo, Kołaczkowice, Niemarzyn, Oczkowice, Piaski, Roszkówko, Rzyczkowo, Sobiałkowo, Woszczkowo, Zmysłowo;
4)
gminę Jutrosin z siedzibą w mieście Jutrosinie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bartoszewice, Domaradzice, Dubin, Góreczki Wielkie, Grąbkowo, Janowo, Jeziora, Nadstawem, Ostoje, Pawłowo, Piskornia, Płaczkowo, Rogożewo, Sielec Nowy, Szkaradowo, Szymonki, Śląskowo, Zaborowo, Zmysłowo oraz obszary dworskie: Bartoszewice, Domaradzice, Dubinek, Płaczkowo, Rogożewo, Sielec Stary, Szkaradowo, Wielki Bór;
5)
gminę Rawicz z siedzibą w mieście Rawiczu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Dębno Polskie, Izbice, Kąty, Konarzewo, Łaszczyn, Łąkta, Masłowo, Sarnówka, Sierakowo, Sikorzyn, Stwolno, Szymanowo, Wydawy, Zielona Wieś, Żołędnica, Żylice oraz obszary dworskie: Dąbrówka, Konarzewo, Kowaliki, Łaszczyn, Sarnowa, Stwolno, Żołędnica.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 roku.