Podział powiatu nowotomyskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.68.614

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lipca 1934 r.
o podziale powiatu nowotomyskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
W powiecie nowotomyskim, województwie poznańskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Grodzisk z siedzibą w mieście Grodzisku; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Albertowsko, Białawieś, Borzysław, Chrustowe, Czarnawieś, Gnin, Grąblewo, Kąkolewo, Kobylniki, Kurowo, Ptaszkowo, Rojewo, Słocin, Słociniec, Snowidowo, Strzelce, Sworzyce, Ujazdek, Zdrój i obszary dworskie: Gnin, Grąblewo, Grodzisk Zamek, Lasówko, Ptaszkowo, Zdrój;
2)
gminę Granowo z siedzibą w Granowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie; Drużyn, Granowo, Januszewice, Kąkolewo, Kotowo, Kubaczyn, Strzempin, Zemsko i obszary dworskie: Bielawy, Granowo, Kotowo;
3)
gminę Opalenica z siedzibą w mieście Opalenicy; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Dakowy Mokre, Jastrzębniki, Kopanki, Kozłowo, Łągwy, Łęczyce, Porażyn, Rudniki, Sielinko, Terespotockie, Troszczyn, Urbanowo, Uścięcice, Wojnowice i obszary dworskie: Dakowy Mokre z wyjątkiem części wymienionych w pkt. 4), Jastrzębniki, Porażyn, Rudniki, Sielinko, Urbanowo, Wojnowice z wyjątkiem części wymienionych w pkt. 4);
4)
gminę Buk z siedzibą w mieście Buku; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Dakowy Suche, Dobieżyn, Dobieżyn Nowy, Dobra, Kalwy, Niegolewo, Niepruszewo, Otusz, Pawłówko, Szewce, Turkowo, Wielkawieś, Wiktorowo, Wysoczka, Żegowo i obszary dworskie: Cieśle, z obszaru dworskiego Dakowy Mokre folwarki Dakowy Suche i Sznyfin, Niegolewo, Niepruszewo, Otusz, Turkowo, Wielkawieś, z obszaru dworskiego Wojnowice folwarki Szewce i Zgoda, Wysoczka;
5)
gminę Kuślin z siedzibą w Kuślinie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Chraplewo, Dąbrowa, Dąbrowa Nowa, Głupoń, Kuślin, Michorzewko, Michorzewo, Wąsowo, Władysławowo, Śliwno, Trzcianka i obszary dworskie: Chraplewo, Głuponie, Michorzewo, Wąsowo, Śliwno, Tomaszewo, Trzcianka;
6)
gminę Lwówek z siedzibą w mieście Lwówku, w skład której wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Brody, Bródki, Chmielinko, Chudopsice, Grońsko, Grudna, Grudzianka, Komorowice, Konin, Krzywylas, Linie, Lipka Wielka, Pakosław, Wymyślanka, Zębowo, Zgierzynka i obszary dworskie: Brody, Chudobczyce, Konin pod Lwówkiem, Linie, Lwówek, Pakosław, Posadowo, Zgierzynka;
7)
gminę Nowy Tomyśl z siedzibą w mieście Nowym Tomyślu; w skład tej gminy wchodzą następująca dotychczasowe gminy wiejskie: Bolewice, Bukowiec, Chojnik, Cichagóra, Glinno, Grubsko, Jastrzębsko Stare, Kozielaski, Lipka Mała, Paproć, Przyłęk, Róża, Róża Nowa, Sątopy, Sękowo, Stary Tomyśl, Wytomyśl i obszary dworskie: Bolewice, Bolewice Nadleśnictwo, Bukowiec, Róża, Stary Tomyśl;
8)
gminę Zbąszyń z siedzibą w mieście Zbąszyniu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Chrośnica, Czeskie Nowe, Czeskie Stare, Jastrzębsko Nowe, Łomnica, Nądnia, Nowawieś Zbąska, Nowydwór, Perzyny, Przychodzko, Przyprostynia, Stefanowice, Stefanowo, Strzyżewo, Zakrzewko i obszary dworskie: Łomnica, Nowydwór, Perzyny, Stefanowo;
9)
gminę Miedzichowo z siedzibą w Miedzichowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Błaki, Bolewicko, Jabłonka Stara, Lewiczynek, Lubień, Łeczno, Miedzichowo, Pachy, Piotry, Prądówka, Sępolno, Silna Nowa, Stary Folwark, Szklarka Trzcielska, Toczeń, Węgielnia, Zachodzko, Zawada i obszar dworski Leśnyfolwark.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 r.