Podział powiatu międzychodzkiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.68.613

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lipca 1934 r.
o podziale powiatu międzychodzkiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
W powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Chrzypsko Wielkie z siedzibą w Chrzypsku Wielkiem; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Białokoszek, Białokoszyce, Chrzypsko Małe, Chrzypsko Wielkie, Izdabno, Łężce, Łężeczki, Mylin, Orle Wielkie, Ryżyn, Strzyżmin oraz obszary dworskie: Białcz, Białkosz, Charcice, Izdebno, Łężce, Łężeczki, Orle Wielkie i Środka;
2)
gminę Kwilcz z siedzibą w Kwilczu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Chorzewo, Daleszynek, Dąbrowa, Kubowo, Kurnatowice, Kwilcz, Lubosz, Mechnacz, Miłostowo, Mościejewo, Niemierzewo, Popowo, Prusim, Upartowo, Urbanówko oraz obszary dworskie: Kurnatowice, Kwilcz, Lubosz, Mościejewo, Niemierzewo, Orzeszkowo, Prusim, Rozbitek i Wituchowo;
3)
gminę Łowyń z siedzibą w Łowyniu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Dormowo, Głażewo, Krzyżkówko, Lewice, Łowyń, Silna, Świechocin, Stoki, Tuczępy oraz obszary dworskie: Dąbrówka, Lewice, Mnichy i Tuczępy;
4)
gminę Międzychód z siedzibą w mieście Międzychodzie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bielsko, Gorzycko, Kamień, Kamionna, Kolno, Mierzyn, Mokrzec, Muchocinek, Radgoszcz, Radusz, Skrzydlewo, Sowiagóra, Wielowieś, Zatom Stary oraz obszary dworskie: Gorzycko, Gorzyń, Międzychód Nadleśnictwo, Muchocin;
5)
gminę Sieraków z siedzibą w mieście Sierakowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bucharzewo, Chorzępowo, Dębowiec, Góra, Grobia, Kaczlin, Kobylarnia, Lutom, Lutomek, Przemyśl, Śrem Wieś, Tuchola, Zatom Nowy oraz obszary dworskie: Chalin, Lutom, Lutomek, Ławica, Sieraków Nadleśnictwo, Sieraków Stadnina.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 r.