Podział powiatu łańcuckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.68.597

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lipca 1934 r.
o podziale powiatu łańcuckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
W powiecie łańcuckim, województwie lwowskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Łańcut z siedzibą w mieście Łańcucie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Albigowa, Cierpisz, Handzlówka, Husów, Kraczkowa, Krzemienica, Sonina, Strażów, Wysoka;
2)
gminę Czarna z siedzibą w Czarnej; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Czarna, Dąbrówki, Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka, Pogwizdów, Węgliska, Wola Mała, Wola Wielka, Zalesie;
3)
gminę Żołynia z siedzibą w Żołyni; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Brzoza Stadnicka, Rakszawa, Smolarzyny, Żołynia;
4)
gminę Kosina z siedzibą w Kosinie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Białobrzegi, Budy Łańcuckie, Dębina, Głuchów, Korniaktów, Kosina, Rogóźno;
5)
gminę Grodzisko Dolne z siedzibą w Grodzisku Dolnem; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Chodaczów, Dembno, Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Laszczyny, Opaleniska, Zmysłówka;
6)
gminę Giedlarowa z siedzibą w Giedlarowej; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Biedaczów, Brzoza Królewska, Giedlarowa, Gillershof, Gwizdów, Wierzawice;
7)
gminę Jelna z siedzibą w Jelnej; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Hucisko, Jelna, Łukowa, Ruda, Sarzyna, Wola Zarczycka, Wólka Niedźwiecka;
8)
gminę Kuryłówka z siedzibą w Kuryłówce; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Brzyska Wola, Dornbach, Jastrzębiec, Kuryłówka, Ożanna, Przychojec, Rzuchów, Siedlanka, Stare Miasto, Wulka Łamana.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 roku.