Podział powiatu krotoszyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.69.657

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 lipca 1934 r.
o podziale powiatu krotoszyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
W powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem tworzy się, następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Dobrzyca z siedzibą w Dobrzycy; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Borzęcice, Cegielnia, Dobrzyca, Galew, Izbiczno, Klonów, Lutynia, Polskie Olędry, Sapieżyn, Sośnica, Sośniczka, Strzyżew, Trzebin, Wałków oraz obszary dworskie: Dobrzyca Zamek i Lutynia;
2)
gminę Ligota z siedzibą w Ligocie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Głogowa, Korytnica, Koryta, Koźminiec, Ligota oraz obszary dworskie: Bugaj, Ryczków Leśn., Teresiny Leśn., Trzebowa;
3)
gminę Rozdrażew z siedzibą w Rozdrażewie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Budy, Chwałki, Dzielice, Grębów, Henryków; Maciejew, Nowawieś, Rozdrażew, Rozdrażewek, Trzemeszno, Wolenice i Dąbrowa Krotoszyńska z wyjątkiem parcel wymienionych w pkt. 4 oraz obszary dworskie: Wolenice i Wyki;
4)
gminę Krotoszyn z siedzibą w mieście Krotoszynie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Benice, Biadki, Bożacin, Brzoza, Chwaliszew, Chwaliszewek, Durzyn, Dzierżanów, Gorzupia, Jasnepole, Kobierno, Krotoszyn Stary, Lutogniew, Nowy Folwark, Orpiszew, Osusz, Roszki, Różopole, Smoszew, Świnków, Tomnice i część gminy wiejskiej Dąbrowa Krotoszyńska, a mianowicie: parcele oznaczone katastralnie numerami: 319, 320, 614/317, 675/317, 318, 316, 315, 315 bis, 479/314, 574/310, 571/309, 572/310, 573/310, 478/311, 312, 720/307, 726/307, 727/307, 728/308, oraz obszary dworskie Chwaliszew, Chwaliszewek, Dzierżanów, Jasnepole, Rąbież i obszar dworski Zofjówka, obejmujący obręb Chwaliszewek Las Nr . mapy 2 parcele Nr . 1, 10/3, 25/3, 27/6, 13, 14, 15, 16, 21/17, 20/3, 24/3, 31/9, 28/7, 26/6, 29/8, 30/8, obręb Chwaliszew dwór Nr . mapy l, parcele Nr . 700/264, 701/264, 702/267, Nr . mapy 2, parcele Nr . 2, 19/5, obręb Chwaliszewek gmina Nr . mapy 1, parcele Nr , 599/12, 600/12, 601/12, 602/14, obręb Sulmierzyce Nr. mapy 1 parcelę Nr . 13/6;
5)
gminę Zduny z siedzibą w mieście Zdunach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Baszków, Bestwin, Chachalnia, Konarzew, Perzyce, Ruda oraz obszary dworskie: Baszków, Helenopole, Konarzew, Siejew i część obszaru dworskiego Kobylin Stary, a mianowicie teren oznaczony katastralnie obrębem Lilla, numery parcel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109/44, 114/58, 115/58, 116/58, 117/58, 119/49, 120/49, 121/49, 122/74, 123/74, 124/74, 125/74, 126/74, 127/74, 128/98, 129/98, 130/90, 131/31, 132/32, 133/33, 134/31, 135/38, 136/38, 137/38, 138/38, 139/38, 140/38, 141/38, 142/38, 143/38, 144/38, 145/38, 146/38, 147/38, 148/38, 149/38, 150/38, 151/38, 152/38, 153/38, 154/38, 155/38, 156/38, 157/38, 158/38, 159/38, 160/38, 161/38, 162/37, 163/39, 164/39, 165/39, 166/39, 167/39, 168/39, 169/39, 170/39, 171/60 i 172/60;
6)
gminę Kobylin z siedzibą w mieście Kobylinie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Berdychów, Długołęka, Fijałów, Górka, Kuklinów, Łagiewniki, Rębiechów, Rojew, Romanów, Rzemiechów, Sroki, Starkowiec, Wyganów, Zalesię Małe, Zalesie Wielkie i część gminy wiejskiej Paradów, a mianowicie enklawę Marjanów (pustkowie) obejmującą parcele numery: 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13a, 13b, 14, 15, 16, 17, 18, 19a, 19b, 20, 21, 22a, 22b, 23, 24, 25, 26a, 26b, 27, 28a, 28b, 30, 31 a, 32, 33a, 33b, 34, 35, 36, 29, 31b, 37, 40, 42/41, 43/41, 44/7, 45/17, 46/8, 47/8 48/106 oraz obszary dworskie: Górka, Kuklinów, Lipowiec, Łagiewniki, Rzemiechów, Starkowiec, Starygród, Targoszyce, Zalesie Małe oraz obszar dworski Kobylin Stary z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 5;
7)
gminę Pogorzela z siedzibą w mieście Pogorzeli; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bułaków, Elżbietków, Głuchów, Głuchówek, Gumienice, Kaszagórka, Kromolice, Małgów, Ochla, Wziąchów i Paradów z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 6 oraz obszary dworskie: Bielawy Pogorzelskie, Łukaszew, Pogorzela Dom oraz obszar dworski Kromolice z wyjątkiem majętności Mokronos, wymienionej w pkt. 8, Wziąchów, Małgów, tudzież część obszaru dworskiego Borzęciczki, a mianowicie majętności: Bułaków, Kaczagórka, Ludwinów;
8)
gminę Koźmin z siedzibą w mieście Koźminie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Czarnysad, Gałązki, Gościejew, Kaniew, Lipowiec, Mokronqs, Obra Nowa, Obra Stara, Orla, Pogorzałki, Skałów, Staniew, Suśnia, Unisław, Walerjanów, Wielowieś, Wrotków, Wyrębin oraz część obszaru dworskiego Borzęciczki (a mianowicie miejscowości: Dębowiec, Gałązki, Międzyborze leśn., Wielowieś), Czarnysad, Dębiogóra, Córeczki, Obra, Orla, Psiepole, Serafinów, Skałów, Staniew, Wielowieś, Wronów, Wrotków oraz część obszaru dworskiego Kromolice, t. j. majętność Mokronos.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 r.