Podział powiatu kościerskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.68.601

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lipca 1934 r.
o podziale powiatu kościerskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
W powiecie kościerskim, województwie pomorskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Lipusz z siedzibą w Lipuszu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Gostomko, Lipusz, Płoczyce z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 2) i 3), Skwierawy, Śluza, Tuszki, z dotychczasowej gminy wiejskiej Trzebuń parcele katastralne obręb Śluza karta 1 Nr. 148/85, 149/85, z dotychczasowej gminy wiejskiej Kalisz parcele katastralne obręb Płoczyce karta 1 Nr. 66, 67, z dotychczasowej gminy wiejskiej Grzybowo parcele katastralne obręb Płoczyce karta 1 Nr. 56a, 55b, 60c, 64, 65, 68, 69a, 69b, 70, 222/59a, 222/59b, 223/59a, 223/59b, 493/57, 494/58, 495/55, 496/55, z dotychczasowej gminy wiejskiej Loryniec parcele katastralne obręb Płoczyce karta 1 Nr. 300/211, 301/211, 302/211, 303/211, 304/211, 305/211, 306/211, 307/211, 308/211, 309/211, 310/211 a, 310/211b, 311/211, 312/211, 313/211a, 313/211b, 314/211a, 314/211b, 315/211, 316/211, 317/211, 318/211, 319/211, 320/211, 321/211, 322/211, 323/211, 324/211, 325/211, 326/211, 327/211, 331/211, 332/211, 333/211; obszary dworskie: Tuszkowska Huta z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 3), Zdroje, z obszaru dworskiego Grzybowski Młyn parcele katastralne obręb Płoczyce karta 1 Nr. 194, 195, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 296/215a, 296/215b, 297/215, 328/211, 329/211, 54, 60;
2)
gminę Dziemiany z siedzibą w Dziemianach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: uziemiany, Jastrzębie, Kalisz z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 1), Piechowice, Płęsy z wyjątkiem parceli, wymienionej w pkt. 3), Raduń, Trzebuń z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 1), z dotychczasowej gminy wiejskiej Płoczyce parcele katastralne obręb Kalisz karta 3 Nr. 176, 171a, 177b, 178a, 178b, 179, 285/181a, 285/181b, 286/181, 357/180a, 357/180b, 358/180, obręb Szwedzki Ostrów karta 1 Nr. 151/39, 152/39, 159/66, 160/66, z dotychczasowej gminy wiejskiej Łubiana parcele katastralne obręb Szwedzki Ostrów karta 1 Nr. 16, 17, 18, 23, 33, 37, 72/38, 41, 42, 43, 44, 73/64, 76/65, 67, 68, 71/34, 71/35, 72/35, 73/36, 74/36, 76/36, 98/36, 100/40, 124/64, 125/64, 144/20, 145/20, 153/40, 154/70, 155/70, 156/70, 157/70, 158/70, z dotychczasowej gminy wiejskiej Rotembark parcele katastralne obręb Kalisz karta 3 Nr. 182, 183, 184, 185, 186, 187; obszar dworski Dunajki, z obszaru dworskiego Grzybowski Młyn parcele katastralne obręb Schodno karta 1 Nr. 209a, 209b, z obszaru dworskiego Loryniec parcele katastralne obręb Płęsy karta i Nr. 109/5, 110/5, 108/6, 7, 8, 9, 112/10, 113/11, 114/13, 115/16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 117/30, 31, 118/34, 120/35, 121/35, 119/36, 38, 39, 40, 96/41, 95/43, 97/43, 122/67. 70, 71, 116/72, 99/12, 83/48, 51, 84/52, 142/11, 143/11, obręb Laska karta 1 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22/14, 23/14, 24/14, 15, 25/16, 17, 18, 20, 21, obręb Englerowa Kuta karta 1 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 61, 62, 66, 67, 69, 106. 125/20, 126/20, 129/22, 148/46, 149/48, 150/58, 151/59, 152/60, 153/64, 154/64, 155/65, 156/39, 157/43, 158/56, 183/11, 184/12, 276/68, 16045, 161/46, 162/47, 163/48, 164/49, 165/50, 166/52, 167/55, 168/57, 169/58, 170/59, 171/60, 172/63, 173/64, 174/64, 175/65, 176/39, 177/43, 176/51, 179/53, 180/54, 181/56, 182/68, obręb Kloc karta 1 Nr. 54/37, 55/28, 56/28, 57/29, 58/33, 59/29, 60/24, 61/30, 31, 32, 62/33, 34, 35, 36, 63/37, 38, 39, 47/41, 40, 49/30, 50/29, 51/33, 52/28, 53/37, 68/24, 69/24, 70/26, 23, 77/25, obręb Jastrzębie karta 1 Nr. 6, 7, 12, 111/8, 113/10, 181/5, 183/9, 185/11, 187/4;
3)
gminę Kościerzyna z siedzibą w mieście Kościerzynie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Będominek, Dębogóry, Dobrogoszcz, Gołyń z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 8), Grzybowo z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 1), Juszki, Kaliska, Korne, Loryniec z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 1), Lubiana z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 2), Nowa Kiszewa z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 5), Nowawieś, Nowe Podlesie, Nowy Klińcz, Podleś, Rotembark z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 2), Sycowa Huta, Stawiska, Szenejda, Wąglikowice, Wdzydze z wyjątkiem parceli, wymienionej w pkt. 8), Wielki Klińcz, Wieprznica, z dotychczasowej gminy wiejskiej Płęsy parcela katastralna obręb Czarlina karta 1 Nr. 7, z dotychczasowej gminy wiejskiej Płoczyce parcele katastralne obręb Lubiana karta 2 Nr. 132, 125; obszary dworskie: Grzybowski Młyn z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 1) i 2), Kościerzyna, Loryniec z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 2) i 8), Mały Klińcz, Mały Podleś, Puc, Wętwie, Wielki Klińcz, Zielinina, z obszaru dworskiego Tuszkowska Huta parcele katastralne obręb Korne karta 1 Nr. 30, 31, 86/32, 87/33, 112/14, 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 88/39, 97/20, 98/21, 108/7, 113/14, 115/19, karta 4 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 89/41, 93/9, 94/19, 96/32, 97/17, 98/8, 99/9, 100/19, 102/32, 103/17, 132/23, 133/30, 136/23, 137/24, 138/25, 140/26, 141/26, 142/26, 143/26, 144/25, 145/25, 146/27, 147/23, 150/25; 151/25, 152/26, 153/26, 154/26, 155/26, 156/29, 157/26, 158/26, 160/26, 159/27, 169/29, 162/26, 164/23, 165/25, 166/25, 167/23, 168/25, karta 5 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, obręb Grzybowo karta 1 Nr. 1, 2, 2a, 3, 4, 61b, obręb Łubiana karta 2 Nr. 23, 24, 25, 26, 30, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 138/29, 139/31, 141/29, 142/31, 143/33, 147/27, 148/28, 149/22, 150/27, 151/28, 241/2, 242/1, 243/3, 243/6, 245/7, 246/19, 247/19, 248/19, 249/32, 250/22, 251/19, 252/2, 253/5, 254/109, 118, 119, 120, 121, 255/109, 279/98, obręb Sycowa Huta karta 1 Nr. 3, 73/4, 74/2, z obszaru dworskiego Niedamowo parcele katastralne obręb Dębogóry karta 1 Nr. 139/359, obręb Nowa Kiszewa karta 2 Nr. 283/9, 284/10, 326/9;
4)
gminę Nowa Karczma z siedzibą w Nowej Karczmie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Grabowo, Grabówko, Grabowska Huta, Horniki, Jasiowa Huta, Lubań, Nowy Lubieszyn, Rekownica, Skrzydłowo z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 5), Szatarpy, Szpon, Sztofrowa Huta, Szumles Królewski, Szumles Szlachecki i obszary dworskie: Będomin, Grabowo, Skrzydłówko;
5)
gminę Liniewo z siedzibą w Liniewie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Barkocin, Barkocinek, Garczyn, Głodowo, Iłownica, Kartowo, Liniewko, Liniewskie Góry, Liniewo, Lipczyn, Lubieszyn, Niedamowo, Płachty, Sobącz z wyjątkiem parceli, wymienionej w pkt. 8), Wysin, z dotychczasowej gminy wiejskiej Nowa Kiszewa parcele katastralne obręb Niedamowo karta 1 Nr. 395/1, 396/2, 401/2, z dotychczasowej gminy wiejskiej Skrzydłowo parcele katastralne obręb Wysin karta 3 Nr. 79, 71a, 71b, 82, 82a, 82b, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94a, 94b, 307/85, 364/80, z dotychczasowej gminy wiejskiej Szczodrowo parcele katastralne obręb Głodowo karta 1 Nr. 191, 669/223; obszary dworskie: Garczyn, Orle z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 8), Niedamowo z wyjątkiem, parcel, wymienionych w pkt. 3) i 8), Stary Wiec, z obszaru dworskiego Deka parcele katastralne obręb Głodowo karta 2 Nr. 65, 28a, 28b, 33, 34, 35, 77/36, 37, 38, 39, 40, 41, 78/43, karta 1 Nr. 631/263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 448/281;
6)
gminę Skarszewy z siedzibą w mieście Skarszewach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bożepole Królewskie, Czarnocin, Dęblin, Junkrowy, Kamirowo, Kamirowskie Piece, Nowy Wiec, Przerębska Huta, Szczodrowo z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 5), Więckowy, z dotychczasowej gminy wiejskiej Jaroszewy parcele katastralne obręb Więckowy karta 1 Nr. 362, 363; obszary dworskie: Bączek, Czarnocińskie Piece, Mirowo, Modrowo, Obozin, z obszaru dworskiego Deka parcela katastralna obręb Junkrowy karta 1 Nr. 1;
7)
gminę Pogódki z siedzibą w Pogódkach; w skład tej gminą wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Jaroszewy z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 6), Jezierce, Kleszczewo, Kobyle, Koźmin, Lipia Góra, Pogódki, Zawada i obszary dworskie: Białe Błota z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 8), Deka z wyjątkiem parcel, wymienionych w pkt. 5) i 6), Gaj, Góra, Malary, Mestwinowo, Nowydwór, Pogódki;
8)
gminę Stara Kiszewa z siedzibą w Starej Kiszewie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bartoszylas, Chwarzno, Foshuta, Górne Maliki, Konarzyny, Lipy, Nowe Podlaszki, Nowy Bukowiec, Olpuch, Palubin, Stara Kiszewa, Stare Polaszki, Stary Bukowiec, Wilcze Błota, Wojtal, Wygonin, z dotychczasowej gminy wiejskiej Wdzydze parcela katastralna obręb Olpuch karta 1 Nr. 184, z dotychczasowej gminy wiejskiej Gołyń parcele katastralne obręb Olpuch karta 2 Nr. 2, 3, z dotychczasowej gminy wiejskiej Sobącz parcela katastralna obręb Nowe Podlaszki karta 3 Nr. 71/4; obszary dworskie: Bożepole Szlacheckie, Chwarzczenko, Czernikowy, Dolne Maliki, Kiszewski Zamek, Królewska Łąka, z obszaru dworskiego Loryniec parcele katastralne obręb Olpuch karta 2 Nr. 1, karta 3 Nr. 8, 9, 10, obręb Barłogi karta 1 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, karta 2 Nr. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/4, 15/2, 16/4, 17/3, 18/2, 19/3, 20/2, 21/7, 22/7, 23/7, karta 3 Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7/4, 8/4, 9/4. 10/4, 1.1/4, 12/4, 13/4, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, 18/6, karta 4 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, karta 5 Nr. 1, 2, 3, 4, karta 6 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 61/14, 62/14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 64/25, 27, 28, 84/29, 86/30, 81/33, 80/38, 100/24, 101/24, 107/13, 108/13, 109/13, 110/13, 111/13, 112/13, 113/13, 114/33, 115/33, 116/33, 117/33, 118/33, obręb Cięgardło karta 1 Nr. 31, 32, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 55, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77/60. do 92/37, 93/36, 94/36, 95/37, 96/41, do 97/50, 99/25, 100/25, 103/37, 105/49, 111/56, 108/57, do 109/51pół, do 110/51pół, do 114/51, karta 2 Nr. 10/1, 7, 8, 11/6, 12/6, 14/5, obręb Konarzyny karta 1 Nr. 148/1, 149/1, 150/1, 151/1, 152/1, 162/10, 163/10, 164/10, 165/10, 166/10, 167/10, z obszaru dworskiego Niedamowo parcele katastralne obręb Nowe Podlaszki karta 1 Nr. 172a, 172b, 172c, 589/219, z obszaru dworskiego Orle parcele katastralne obręb Nowe Podlaszki karta 3 Nr. 20, 21, 22, 27/18, 27/19, 42/23, 14, z obszaru dworskiego Białe Błota parcele katastralne obręb Czernikowy karta 1 Nr. 132/6, 133/21, 134/22, 135/23, 25, 83/27, 84/28, 86/29, 136/29, 87/30, 137/48, 49, 138/51, 139/33, 140/32, 101/29, 160/7, 162/7, 102/26, 165/26, 166/31, 168/24.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 roku.