Podział powiatu kołomyjskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.69.662

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 lipca 1934 r.
o podziale powiatu kołomyjskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
W powiecie kołomyjskim, województwie stanisławowskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Berezów Średni z siedzibą w Berezowie Średnim; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Akreszory, Bania Berezów, Berezów Niżny, Berezów Średni, Berezów Wyżny, Luczki, Tekucza;
2)
gminę Gwoździec Miasto z siedzibą w Gwoźdzcu Mieście; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Czechowa, Gwoździec Mały, Gwoździec Miasto, Gwoździec Stary, Kobylec, Ostapkowce, Podhajczyki, Soroki, Zahajpol;
3)
gminę Jabłonów z siedzibą w Jabłonowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Jabłonów, Kowalówka, Lucza, Stopczatów, Utoropy;
4)
gminę Kamionki Wielkie z siedzibą w Kamionkach Wielkich; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Fatowce, Kamionki Wielkie;
5)
gminę Kołomyja z siedzibą w mieście Kołomyi; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Ceniawa, Diatkowce, Dobrowódka, Gody, Kamionki Małe, Kornicz, Korolówka, Oskrzesińce, Piadyki, Turka;
6)
gminę Korszów z siedzibą w Korszowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Chlebiczyn Leśny, Czeremchów, Korszów, Liski, Michałków, Żukocin;
7)
gminę Kosmacz z siedzibą w Kosmaczu, w granicach dotychczasowej gminy wiejskiej Kosmacz;
8)
gminę Kułaczkowce z siedzibą w Kułaczkowcach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Balińce, Buczaczki, Chomiakówka, Kułaczkowce, Słobódka Polna, Trofanówka;
9)
gminę Matyjowce z siedzibą w Matyjowcach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Debesławce, Kropiwiszcze, Matyjowce, Nazurna, Pererów, Siemakowce, Trościanka, Załucze nad Prutem, Zamulińce;
10)
gminę Peczeniżyn z siedzibą w mieście Peczeniżynie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Kluczów Mały, Markówka, Młodiatyn, Rungury, Słoboda Rungurska;
11)
gminę Św. Stanisław z siedzibą w Św. Stanisławie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Siedliska Bredtheim, Słobódka Leśna, Św. Józef, Św. Stanisław;
12)
gminę Tłumaczyk z siedzibą w Tłumaczyku; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Iwanowce, Kniaźdwór, Rakowczyk, Szeparowce, Tłumaczyk;
13)
gminę Werbiąż Wyżny z siedzibą w Werbiążu Wyżnym; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Ispas, Kluczów Wielki, Kujdańce, Myszyn, Sopów, Werbiąż Niżny, Werbiąż Wyżny;
14)
gminę Winograd z siedzibą w Winogradzie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Chwaliboga, Dżurków, Ostrowiec, Pruchniszcze, Rohynia, Rosochacz, Winograd.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 roku.