Podział powiatu horodeńskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.68.624

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lipca 1934 r.
o podziale powiatu horodeńskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
W powiecie horodeńskim, województwie stanisławowskiem tworzy się następujące gminy wiejskie;
1)
gminę Czernelica z siedzibą w Czernelicy: w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Czernelica, Chmielowa, Dąbki, Kopaczyńce, Korniów bez przysiółka Korniówka, Kunisowce, Olchowiec i Repużyńce;
2)
gminę Czerniatyn z siedzibą w Czerniatynie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Czerniatyn, Głuszków, Okno, Targowica, Toporowce i Wierzbowce;
3)
gminę Horodenka z siedzibą w mieście Horodence; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Horodnica, Jasienów Polny, Probabin, Serafińce, i Strzylcze;
4)
gminę Niezwiska z siedzibą w Niezwiskach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Harasymów, Isaków, Łuka, Niezwiska, Piotrów, Podwerbce, Rakowiec, Semenówka, Siekierczyn, Uniż i Żywaczów;
5)
gminę Obertyn z siedzibą w Obertynie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bałahorówka, Hańczarów, Hawrylak, Jakubówka, Obertyn, Żabokruki i Żuków;
6)
gminę Siemakowce z siedzibą w Siemakowcach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Daleszowa, Kolanki, Michalcze, Potoczyska i Siemakowce;
7)
gminę Tyszkowce z siedzibą w Tyszkowcach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Czortowiec, Olejowa - Korolówka, Olejów - Korniów, Raszków, Tyszkowce oraz przysiółek Korniówka z dotychczasowej gminy Korniów z gruntami objętemi:
a)
lwh. 238, 281 i 317 o obszarze 219 ha 72 a. 65 m2,
b)
lwh. 242 o obszarze 7 ha, 42 a. 10 m2,
c)
lwh. 210 o obszarze 51 ha, 92 a. 95 m2,
d)
lwh. oznaczonemi: 2638/pg., 2639/1, 2639/2, 2631/1, 2637/2, 2637/3, 2637/4, 2636/1, 2636/2, 2640/1, 2640/2, 2632/1, 2632/2, 2632/3, 2635, 2634 i 2631/2 o ogólnym obszarze 8,1560 ha.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 r.