Podział powiatu działdowskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.68.599

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lipca 1934 r.
o podziale powiatu działdowskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
W powiecie działdowskim, województwie pomorskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Iłowo z siedzibą w Iłowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Białuty, Brodowo, Chorap, Dźwierzna, Iłowo, Kraszewo, Narzym, Purgałki, Sochy, Szczepka i obszary dworskie: Białuty, Dwukoły, Narzym z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 2);
2)
gminę Działdowo z siedzibą w mieście Działdowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bursz, Kisiny, Kurki, Pierławki, Rywoczyny, Wierzbowo, Wysoka, Zakrzewo, z dotychczasowej gminy wiejskiej Klęczkowo grunty określone parcelami Klęczkowo karta 70, Nr 93/65, 94/65, 95/67 karta 72 Nr 96/65, 97/65, 98/67 karta 71 Nr 99/65, 100/65, 101/67, karta 51 Nr 102/65, 103/65, 104/67, karta 74 Nr 105/65, 106/65, 107/67 karta 32 Nr 110/65, 116/65, Kurki karta 63 Nr 108/65, 109/65, Księży dwór karta 11 Nr 117/65, Klęczkowo parcele 112/65, 113/65, 114/67, 115/67, publiczne drogi i wody parcele 64, 66, 68, z dotychczasowej gminy wiejskiej Pryoma grunty, określone parcelami Pryoma karta 9 Nr. 1, 2, karta 4 Nr. 3, 4, karta 28, Nr. 5, 6, karta 108, Nr. 7, 8, karta 5, Nr. 9, 10, karta 24, Nr. 13, 14, karta 25 Nr. 15, 16, karta 53, Nr. 19, 20, karta 32, Nr. 23, 24, karta 1 Nr. 25, 26, karta 3 Nr. 27, 28, karta 69, Nr. 31, 32, karta 70, Nr. 33, 34, karta 25 Nr 69/21, 70/22, karta 24 Nr 71/21, 72/22, karta 91 Nr 73/30 74/29 Skurpie karta 7 Nr 11, 12, karta 10, Nr 17, 18, publiczne drogi i wody Nr 35, 36, 37, oraz obszary dworskie: Księżydwór, Rywoczyny, z obszaru dworskiego Narzym grunty, określone parcelami Narzym karta 227 Nr 76/64, 77/63, 78/65, karta 228 Nr 79/65, 80/63 karta 229, Nr 81/63, Kurki karta 73 Nr 74/63, 75/64;
3)
gminę Filice z siedzibą w Pilicach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Burka, Filice, Klęczkowo z wyjątkiem części, wymienionej w pkt. 2), Komorniki, Krasnołąka, Niestoja, Skurpie, Szenkowo, Wielka Turza, Wilamowo, Uzdowo i obszary dworskie: Borowo, Kramarzewo;
4)
gminę Płośnica z siedzibą w Płośnicy, w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Gródki, Mały Łęck, Płośnica, Pryoma z wyjątkiem części, wymienionej w pkt. 2), Przełęk, Rutkowice, Wielki Łęck i obszary dworskie: Gródki, Mała Turza, Rutkowice, Wesołowo, Wielki Łęck;
5)
gminę Żabiny z siedzibą w Żabinach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Gralewo, Koszelewy, Murawki, Nowawieś, Prusy, Tuczki, Wądzyn, Żabiny i obszary dworskie: Gralewo, Koszelewki, Koszelewy, Myślęta, Szczupliny, Wądzyn, Żabiny;
6)
gminę Rybno z siedzibą w Rybnie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Dębień, Groszki, Hartowiec, Jeglja, Kopaniarze, Naguszewo, Rumian, Rybno, Truszczyny, Wery, Zarybinek i obszary dworskie Hartowiec, Kostkowo;
7)
gminę Kiełpiny z siedzibą w Kiełpinach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Grądy, Gronowo, Kiełpiny, Ostaszewo, Rynek, Tarczyny, Trzcin, Wąpiersk i obszary dworskie: Rynek, Straszewy, Wąsioły;
8)
gminę Lidzbark z siedzibą w mieście Lidzbarku; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bełk, Bryńsk, Jamielnik, Jeleń, Klonowo, Koty, Miłostajki, Nowydwór, Podcibórz, Słup, Zalesie i obszary dworskie: Bryńsk Szlachecki, Chełsty, Cibórz, Ciechanówko, Wlewsk.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 r.