§ 1. - Podział powiatu chojnickiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.68.598

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1934 r.
§  1.
W powiecie chojnickim, województwie pomorskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Brzeźno Szlacheckie z siedzibą w Brzeźnie Szlacheckiem; w skład tej gminy wchodzą, następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Borowy Młyn z wyjątkiem części wymienionych w pkt. 2) i 9), Brzeźno Szlacheckie, Łąkie, z dotychczasowej gminy Osusznica grunty określone parcelami: obręb Rosocha karta 1 Nr. 71, obręb Upiłka karta 1 Nr. 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, z dotychczasowej gminy Prądzona grunty określone parcelą obręb Łąkie karta 2 Nr. 149, z dotychczasowej gminy Kiełpinek grunty określone parcelą obręb Wieczywno karta 2 Nr. 42, z obszaru dworskiego Kiedrowice grunty określone parcelami obręb Borowy Młyn karta 2 Nr. 147, 149, 150, 153, 154, 334/145, 335/145, 466/120, 468/146, 471/148, 473/152, 230/66, 68, obręb Rosocha karta i Nr. 16/52, 53, z obszaru dworskiego Żelazny Most (Eisenbrück) grunty określone katastralnie obwód Żelazny Most o łącznym obszarze 4,139,4830 ha;
2)
gminę Lipnice z siedzibą w Lipnicach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Borzyszkowy, Gliśno, Kiedrowice, Lipnice, Luboń, Mielno, Ostrowite, Osusznica z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 1), Prądzona z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 1), Prądzonka, Wojsk z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 9), Zapceń, z dotychczasowej gminy Borowy Młyn grunty określone parcelami obręb Osusznica karta 1 Nr. 255/81, 325/78, 326/78, 327/78, karta 2 Nr. 391/80, 392/80, 393/80, 394/80, 395/80, 428/80, 429/80 i obszar dworski Kiedrowice z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 1);
3)
gminę Leśno z siedzibą w Leśnie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Główczewice, Kruszyn, Lędy, Orlik, Rolbik, Skoszewo, Windorp, Wysoka Zaborska, z dotychczasowej gminy Małe Chełmy grunty określone parcelami: obręb Rolbik karta 1 Nr. 148, 152, 160, 165, 169, 170, 174, 173, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 190, 193, 194, 195, 192, 191, 187, 184, 183, 180, 179, 176, 175, 172, 171, 166, 161, 158, 157, 153, 156, 149, 155, 154, 213, obręb Warszyn karta 1 Nr. 100/64, 105/66, 102/67, 103/68, 104/69, 70, 71, 105/72, 106/76, 107/74, 108/73, 109/73, 110/53, 75 oraz obszary dworskie: Kaszuba, Laska z wyjątkiem części wymienionych w pkt. 4) i 9), Leśno, Przymusowo, z obszaru dworskiego Cis grunty określone parcelami: obręb Rolbik karta 1 Nr. 216/167, 219/168, 217/167, 218/168, 250/209, 251/207, 252/208, obręb Warszyn karta 1 Nr. 77, 79, 80, 82, 85, 90, 127/81, 124/83, 125/88, 126/89, 122/91, 123/91, 89/53;
4)
gminę Brusy z siedzibą w Brusach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Brusy, Czapiewice, Czarnowo, Czarniż z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 6), Czyczkowy, Giołdon, Huta z wyjątkiem części wymienionych w pkt. 5) i 6), Kosobudy, Lubnie, Małe Gliśno, Małe Chełmy z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 3), Męcikał z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 9), Zalesie, z dotychczasowej gminy Kłonia grunty określone parcelą obręb Brusy karta 3 Nr. 120, z dotychczasowej gminy Kłodawa grunty określone parcelami obręb Parowa karta 1 Nr. 40, 43/34, 47/39, 48/39, 50/41, 52/37, 54/41, 55/41 oraz obszary dworskie: Czernica z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 7), Wielkie Chełmy, Żabno, z obszaru dworskiego Laska grunty określone parcelami obręb Czyczkowy karta 3 Nr. 26, 28, 50/35, obręb Czernica karta 1 Nr. 51, 52, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 10, 134/53, 135/63, 136/71, obręb Drzewicz karta 2 Kr. 16, 17, 18, 19;
5)
gminę Karsin z siedzibą w Karsinie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bąk, Borzk, Górki, Karsin, Miedzno, Odry, Osowo, Przytarnia z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 6), Wdzydze Tucholskie, Wiele, z dotychczasowej gminy Huta grunty określone parcelami obręb Karsin karta 3 Nr. 89/49, 90/49, 91/49, 92/49, 93/49, 94/49 oraz obszary dworskie: Cisewie, Dąbrowa, Podrąbiona, z obszaru dworskiego Cis grunty określone parcelami obręb Borzk karta 1 Nr. 193/1, 334/26, 31, 335/33, 40, 294/55, 336/58, 395/1, 296/1, 397/1, 398/4, 399/4, 400/4, 142/29, 148/11, 149/42, 501/46 karta 2 Nr. 19, 21, 35, obręb Barłogi karta 1 Nr. 8, 13, 23, 31, 36, obręb Czyste karta 1 Nr. 95/5, 93/4, 99/5, 6, 47, 101/7, 102/7, 103/7, 104/11, 105/9, 106/9, obręb Górki II karta 1 Nr. 180/23, 181/23, 182/23, 183/23, 184/23, 185/23, 186/23, 187/31, 188/32, karta 2 Nr. 152/102, 153/82, 160/99, 151/100, obręb Lipa karta 1 Nr. 224/2, 225/4, 228/9, obręb Wdzydze Tucholskie karta 2 Nr. 319/65, 317/95, 297/95, 129, 130, 147, 160, 180, 183, 184, 187, 192, 193, 195, 196, 199, 201, 202, 268, 269, 320/163, 321/164, 322/167, 323/168, 324/171, 325/191, 326/190, 327/189, 328/188, 329/186, 330/185, 331/182, 332/181, 333/177, 334/178, 335/179, 336/204, 337/205, 338/203, 339/200, 340/189, 341/197, 342/194, 365/161, 366/1, obręb Odry karta 1 Nr. 75, 76, 77, 78, 104, 105, 106, 433/110, 04/110, 435/110;
6)
gminę Czersk z siedzibą w mieście Czersku; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bądzmirowice, Bielawy, Gotelp, Klaskawa, Kurcze, Łąg, Łubna, Malechin, Mokre, Wieck, z dotychczasowej gminy Przytarnia grunty określone parcelą obręb Bielawy karta 1 Nr. 91, z dotychczasowej gminy Czarniż grunty określone parcelą obręb Bielawy karta 1 Nr. 8, z dotychczasowej gminy Huta grunty określone parcelą obręb Bielawy karta 1 Nr. 85 oraz obszary dworskie: Cis z wyjątkiem części wymienionych w pkt. 3) i 5), Nieżórawa, Twarożnice, z obszaru dworskiego Rytel grunty określone parcelami obręb Bielawy karta 1 Nr. 90, 93;
7)
gminę Rytel z siedzibą w Rytlu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Kłonią z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 4), Rytel, Zapędowo, z dotychczasowej gminy Nowa Czerkiew Królewska grunty określone parcelami obręb Kosowaniwa karta 1 Nr. 8, 3, 45/5, 44/5, 56/4, 48/5, 58/5, 61/4, 47/5, 60/4, obręb Teschenkrug karta 1 Nr. 17, 75, 74, 72, 71, 68, 67, 63, 59, 56, 55, 52, 51, 48, 47, 44, 43, 40, 39, 36, 35, 32, 31, 27, 26, 24, 25, 30, 33, 34, 37, 38/41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 62, 66, 69, 70, 16, 73 oraz obszary dworskie: Uboga, Rytel z wyjątkiem części wymienionych w pkt. 6) i 8), Żukowo, z obszaru dworskiego Czernica grunty określone katastralnie obręb Olszyny karta 1, karta 2, karta 3, obręb Ostrowo karta 1, karta 2, karta 3, karta 4, karta 5, obręb Kłonią karta 2, obręb Płecno karta 1, obręb Bielawy karta 1, obręb Rytel karta 1, karta 2;
8)
gminę Chojnice z siedzibą w mieście Chojnicach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Angowice, Charzykowy z wyjątkiem części, wymienionej w pkt. 9), Chojniczki, Ciechocin, Doręgowice, Gockowice, Granowo, Jerzmionki, Kłodawa z wyjątkiem części, wymienionych w pkt. 4), Krojanty, Lichnowy, Moszczenica, Niwy, Nowa Czerkiew Królewska, z wyjątkiem części, wymienionej w pkt. 7), Nowawieś, Nowydwór, Ogorzeliny, Ostrowite, Silno, Sławęcin, Sternowo oraz obszary dworskie: Blumfeld, Cołdanki, Jarcewo, Jeziorki, Kamionka, Krojanty, Nowa Czerkiew Szlachecka, Racławki, Szynfeld, Zamarte, Zbeniny, z obszaru dworskiego Rytel grunty, określone parcelami obręb Nowa Czerkiew karta 2 Nr. 295/115, 296/115, 297/116, 298/116, 302/220 obręb Białebłoto karta 1 Nr. 7, 8, 9, obręb Sternowo karta 1 Nr. 46, 47, 48, 53, 54, 56, 68, 73/43, 74/44, 75/45, 76/35, 77/40, 78/35, 79/49, 80/65, 1, 28/2, 3, 23, z obszaru dworskiego Bachorz grunty, określone parcelami obręb Klosnowo karta 3 Nr. 34/1, 35/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 36/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/1, 32/19, 30/21, 39/19, 39/13, 40/19, 41/19, 42/19, 43/19, 44/19, obręb Kłodawa-dwór karta 1 Nr. 1, 2, 3, 4, karta 2 Nr. 1, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28/2, 56/2, 57/3, obręb Kłodawa gmina karta 2 Nr. 1, 33, 84, obręb Powałki karta 1 parcele: 13/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 12/1, obręb Powałki karta 2 Nr. 1, 42/2, 43/3, 48/3, 44/4, 60/4, 61/5, 62/6, 45/7, 63/7, 64/7, 65/7, 66/12, 46/26, 67/26, 52/28, 47/28, 29, 30, 68/31, 69/32, 70/33, 71/34, 56/4, 57/4, 53/7, 55/26, 58/26;
9)
gminę Konarzyny z siedzibą w Konarzynach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Kiełpinek z wyjątkiem części, wymienionej w pkt. 1), Konarzyny, Konarzynki, Swornegacie, Zielona Chocina, z dotychczasowej gminy Borowy Młyn grunty określone parcelami obręb Nierzostowo karta 1 Nr. 1, 2, 3, 4, 10, 114, 115, 192, 193, 194, 195, 309/116, 310/116, 311/5, 312/6, 313/7, 314/7, 315/9, 316/9, 317/9, karta 2 Nr. 93, 95, z dotychczasowej gminy Charzykowy grunty określone parcelami obręb Charzykowy karta 1 Nr. 1, 2, 3, 4, z dotychczasowej gminy Wojsk grunty określone parcelami obręb Nierzostowo karta 2 Nr. 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 281/231, 282/231, 283/230, 284/230, 286/236, 287/237, 365/91, 366/92, 384/236, 385/236, 386/236, 387/236, 388/236, 389/236, 390/236, 246/97, 347/97, 348/97, z dotychczasowej gminy Męcikał grunty określone parcelami obręb Klosnowo karta 1 Nr. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141/133, 142/133, 133/133, 144/134, 145/134 oraz obszary dworskie: Bachorz z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 8), Chociński Młyn, Ciecholewy, Konarzynki, Łukomie, Żychce, z obszaru dworskiego Laska grunty określone parcelami obręb Swornegacie karta 19 Nr. 1, karta 1 Nr. 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 53/23, 54/23, 55/24, 56/24, 57/6, 58/5, 59/8, 60/8, 61/9, 62/9, 63/9, 65/11, 66/11, 67/11, 68/12, 69/11, 70/11, 71/12, 72/21, 73/21, 79/47, karta 2 Nr. 137, 223/138, karta 3 Nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 80, 81, 94/1, 95/1, 96/2, 102/3, 103/3, 104/2, 105/4, 106/5, 107/5, 108/5, 124/91, 125/91, 126/91, 127/91, 129/88, 131/87, 133/87, karta 4 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 100/13, 101/16, 104/94, karta 7 Nr. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 90, 131/63, 132/64, 146/85, 149/56, 150/89, 152/91, karta 18 Nr. 1/3.