Podział powiatu chodzieskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.69.653

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 lipca 1934 r.
o podziale powiatu chodzieskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
W powiecie chodzieskim, województwie poznańskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Kaczory z siedzibą w Kaczorach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie; Brodna, Byszewice, Jeziorki, Kaczory, Morzewo, Prawomyśl, Równepole, Rządkowo, Śmiłowo, Zelgniewo oraz obszary dworskie; Grabowno (Zelgniewo), Rządkowo;
2)
gminę Chodzież z siedzibą w mieście Chodzieży; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Cisze, Kamionka, Milcz, Pietronki, Podanin, Rataje, Strzelęcin, Studzieniec, Wymysław, Zacharzyn oraz obszary dworskie: Ciszewo, Karczewnik, Kierzkowice, Konstantynowo, Milczek, Mirowo - Słomki, Oleśnica, Papiernia, Pietronki, Podanin, Rataje, Strzelce i Trojanki;
3)
gminę Ujście z siedzibą w mieście Ujściu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie; Byszki, Chrustowo, Dziembowo, Jabłonowo, Mirosław, Mirosław Nowy, Nietuszkowo, Nowawieś Ujska, Węglewo oraz obszary dworskie: Byszki, Dziembowo, Jabłonowo, Krzewina, Nietuszkowo, Nowie i Wilanowiec;
4)
gminę Szamocin z siedzibą w mieście Szamocinie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Antoniny, Atanazyn, Borowo, Borówki, Heljodorowo, Józefowice, Laskowo, Lipiagóra, Lipa nad Notecią, Nałęcza, Raczyn, Smolary, Sokolec, Strzelczyki, Swoboda, Szamocin Wieś, Szamoty oraz obszary dworskie: Borowo (młyn), Jaktorowo i Kozarzyn;
5)
gminę Margonin - Wieś z siedzibą w Margoninie - Wsi; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Adolfowo, Dziewoklucz, Karolinki, Klotyldzin, Kowalewo, Lipiniec, Lipiny, Margonin - Wieś, Radwanki, Studźce, Sypniewo, Żoń oraz obszary dworskie: Lipiny, Margonin - Wieś, Piłka, Próchnowo, Weśrednik i Zbyszewice;
6)
gminę Budzyń z siedzibą w Budzyniu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Budzyń, Brzekiniec, Grabówka, Kąkolewice, Kąkolewiczki, Krystynka, Niewiemko, Nowawieś Wyszyńska, Ostrówki, Podstolice, Popielno, Prosna, Sokołowo Budzyńskie, Stróżewice, Stróżewo, Trzaskowiec, Wyszynki, Wyszyny oraz obszary dworskie: Nowebudy, Podstolice, Prosna, Strzelecki Gaj, Wyszyny i Zielony-gaj.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 roku.