Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.7.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SZTUKI I KULTURY
z dnia 24 stycznia 1920 r.
o podziale obszaru byłego zaboru rosyjskiego na okręgi konserwatorskie.

Na mocy art. 3 dekretu o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z dnia 31 października 1918 roku (Dz. Praw z r. 1918 № 16, poz. 36) w celu uzgodnienia obszarów okręgów konserwatorskich z granicami województw zarządzam co następuje:
Art.  1.

Obszar b. zaboru rosyjskiego podzielony zostaje na okręgi konserwatorskie następujące:

W województwie Warszawskiem: 1) Okrąg Warszawski, obejmujący powiaty: Błoński, Grójecki, Mińsko Mazowiecki, Radzymiński, Warszawski, - z siedzibą konserwatora w Warszawie. 2) Okrąg Włocławski, obejmujący powiaty: Gostyński, Kutnowski, Lipnowski, Łowicki, Nieszawski, Rawski, Rypiński, Skierniewicki, Sochaczewski i Włocławski, - z siedzibą konserwatora we Włocławku. 3) Okrąg Płocki, obejmujący powiaty: Ciechanowski, Makowski, Mławski, Płocki, Płoński, Pułtuski, Przasnyski, Sierpecki, z siedzibą konserwatora w Płocku.

W województwie Łódzkiem: 4) Okrąg Łódzki, obejmujący powiaty: Brzeziński, Kaliski, Kolski, Koniński, Łaski, Łęczycki, Łódzki, Piotrkowski, Radomski, Sieradzki, Słupecki, Turecki, Wieluński, - z siedzibą konserwatora w Łodzi.

W województwie Kieleckiem: 5) Okrąg Kielecki, obejmujący powiaty: Będziński, Częstochowski, Jędrzejowski, Kielecki (z wyjątkiem miejscowości: Zagnańsk, Suchedniów, Wzdół, Bodzentyn, Św. Katarzyna i Słupia Nowa), Miechowski, Olkuski, Pińczowski, Stopnicki, Włoszczowski, - z siedzibą konserwatora w Kielcach. 6) Okrąg Radomski, obejmujący powiaty: Iłżecki, Konecki, Kozienicki, Opatowski, Opoczyński, Radomski, Sandomierski, oraz z powiatu Kieleckiego miejscowości: Zagnańsk, Suchedniów, Bodzentyn, Wzdół, Św. Katarzyna i Słupia Nowa, - z siedzibą konserwatora w Radomiu.

W województwie Lubelskiem: 7) Okrąg Lubelski, obejmujący powiaty: Biłgorajski, Chełmski, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Lubartowski, Lubelski, Puławski, Tomaszowski, Zamojski, - z siedzibą konserwatora w Lublinie. 8) Okrąg Siedlecki, obejmujący powiaty: Bialski, Garwoliński, Konstantynowski, Łukowski, Radzyński, Siedlecki, Sokołowski, Węgrowski, Włodawski, - z siedzibą konserwatora w Siedlcach.

W województwie Białostockiem: Okrąg Białostocki, obejmując-/ powiaty: Augustowski, Białostocki, Bielski, Kolneński, Łomżyński, Ostrołęcki, Ostrowski, Sejneński, Sokolski, Suwalski, Szczuczyński, Wysoko-Mazowiecki, - z siedzibą konserwatora w Białymstoku.

Art.  2.

Dotychczasowy podział b. zaboru rosyjskiego na okręgi, ustalone przy nominacji konserwatorów (Monitor Polski z dnia 25 maja 1919 r. Nr 118), uchyla się.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.