Podział Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, utworzonego ustawą z dnia 31 grudnia 1944 r. (Dz.U. R.P. Nr 19, poz. 99).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.12.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1945 r.

DEKRET
z dnia 11 kwietnia 1945 r.
o podziale Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, utworzonego ustawą z dnia 31 grudnia 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 99).

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Znosi się dotychczasowe Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia.

Tworzy się następujące Ministerstwa:

1)
Pracy i Opieki Społecznej,
2)
Zdrowia.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.