Art. 3. - Podział Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, utworzonego ustawą z dnia 31 grudnia 1944 r. (Dz.U. R.P. Nr 19, poz. 99).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.12.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1945 r.
Art.  3.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów.