§ 3. - Podwyższenie wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z roku 1924.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.35.324

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 1929 r.
§  3.
Plan umorzenia 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924 dla sumy 200.000.000 zł., ustalony w załączniku do art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 212), zostaje zastąpiony planem umorzenia tejże pożyczki dla sumy 230.000.000 zł., załączonym do niniejszego rozporządzenia.