§ 1. - Podwyższenie wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z roku 1924.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.35.324

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 1929 r.
§  1.
Wysokość emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924, ustalona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 212) na 200.000.000 zł., podwyższa się do 230.000.000 zł.