Podwyższenie wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.25.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 26 lutego 1928 r.
w sprawie podwyższenia wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Wysokość emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924, ustaloną rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 561) na 150.000.000 zł., podwyższa się do 200.000.000 zł.

Sześć pierwszych półrocznych rat umorzenia, przypadających na 50.000.000 zł., o które zostaje powiększona emisja 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924, a których suma wynosi 4.738.000 zł., zostaje uznanych za umorzone z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Plan umorzenia 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r. dla sumy 150.000.000 złotych, ustalony w załączniku do art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 561), zostaje zastąpiony planem umorzenia 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r. dla sumy 200.000.000 złotych, załączonym do niniejszego rozporządzenia.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

PLAN UMORZENIA 5% POŻYCZKI KONWERSYJNEJ Z 1924 R. DLA SUMY 200.000.000 ZŁOTYCH.

L. porz. raty:Termin płatnościSpłata kapitałuSpłata odsetekRata półrocznaPozostaje do umorzenia
złotychzłotychzłotychzłotych
71 lipca 1928 r.3.440.0004.526.2007.966.200177.608.000
82 stycznia 1929 r.3.528.0004.440.2007.968.200174.080.000
91 lipca 1929 r.3.616.0004.352.0007.968.000170.464.000
102 stycznia 1930 r.3.704.0004.261.6007.965.600166.760.000
111 lipca 1930 r.3.796.0004.169.0007.965.000162.964.000
122 stycznia 1931 r.3.892.0004.074.1007.966.100159.072.000
131 lipca 1931 r.3.988.0003.976.8007.964.800155.084.000
142 stycznia 1932 r.4.088.0003.877.1007.965.100150.996.000
151 lipca 1932 r.4.192.0003.774.9007.966.900146.804.000
162 stycznia 1933 r.4.296.0003.670.1007.966.100142.508.000
171 lipca 1933 r.4.404.0003.562.7007.966.700138.104.000
182 stycznia 1934 r.4.512.0003.452.6007.964.600133.592.000
191 lipca 1934 r.4.624.0003.339.8007.963.800128.968.000
202 stycznia 1935 r.4.744.0003.224.2007.968.200124.224.000
211 lipca 1935 r.4.864.0003.105.6007.969.600119.360.000
222 stycznia 1936 r.4.984.0002.984.0007.968.000114.376.000
231 lipca 1936 r.5.103.0002.859.4007.967.400109.268.000
242 stycznia 1937 r.5.236.0002.731.7007.967.700104.032.000
251 lipca 1937 r.5.364.0002.600.8007.964.80098.668.000
262 stycznia 1938 r.5.508.0002.466.7007.974.70093.160.000
271 lipca 1933 r.5.640.0002.329.0007.969.00087.520.000
282 stycznia 1939 r.5.780.0002.188.0007.963.00081.740.000
291 lipca 1939 r.5.924.0002.043.5007.967.50075.816.000
302 stycznia 1940 r.6.072.0001.895.4007.967.40069.744.000
311 lipca 1940 r.6.224.0001.743.6007.967.60063.520.000
322 stycznia 1941 r.6.380.0001.588.0007.968.00057.140.000
331 lipca 1941 r.6.540.0001.428.5007.968.50050.600.000
342 stycznia 1942 r.6.704.0001.265.0007.969.00043.896.000
351 lipca 1942 r.6.872.0001.097.4007.969.40037.024.000
362 stycznia 1943 r.7.044.000925.6007.969.60029.980.000
371 lipca 1943 r.7.220.000749.5007.969.50022.760.000
382 stycznia 1944 r.7.400.000569.0007.969.00015.360.000
391 lipca 1944 r.7.584.000384.0007.968.0007.776.000
402 stycznia 1945 r.7.776.000194.4007.970.400-