Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.84.598

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 13 września 1921 r.
o podwyższeniu taryfy za czynności związane z badaniem urządzeń, wymagających nadzoru technicznego.

Na podstawie § 4 pruskiej ustawy z dnia 8 lipca 1905 r. o kosztach badania urządzeń, wymagających nadzoru (Zbiór ustaw pruskich str. 317) i art. 6 p. b. ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Praw № 64 poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Opłaty za czynności, wykonywane po 1 lipca 1921 r. zawarte w art. 2 części:

B. aparaty, pracujące pod ciśnieniem pary,

C. próby odbiorcze instalacji acetylenowych,

D. podnośnice (dźwigi),

E. samochody, motocykle i egzaminy szoferów,

F. przyrządy do fabrykacji wód mineralnych,

rozporządzenia z dnia 7 lipca 1920 r. w sprawie nowej taryfy za rewizje kotłów parowych i innych przyrządów i instalacji, wykonywanych z polecenia władz państwowych przez stowarzyszenie dozoru kotłów parowych b. dzielnicy pruskiej (Dz. Urząd. Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej № 46 poz. 387) podwyższa się dziesięciokrotnie.

§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.