Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.41.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 7 maja 1921 r.
w sprawie podwyższenia taryfy przewozowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Praw № 14, poz. 152), w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Od dnia 15 maja 1921 r. na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych:
a) taryfa osobowa podwyższa się do 3 mk. 50 fen. w klasie III i do 5 mk. 25 fen. w klasie II ej od osoby i kilometra,
b) opłaty za przewóz w pociągach osobowych i osobowo-towarowych: bagażu, rowerów, ptactwa domowego i psów - podwyższa się o 50%.