Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.51.334

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH
o podwyższeniu taryfy przewozowej dla stacji Cieszyn w miejscowej taryfie, części II, kolei Koszycko-Bogumińskiej.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Na stronicy 7-ej dodatku 1-go do taryfy miejscowej, części II, uprzyw. kolei Koszycko-Bogumińskiej z dnia 1 lutego 1917 r. podwyższają się należytości od przewozu przesyłek zwykłych (także żywych zwierząt) między Cieszynem kolei Północnej i Cieszynem kolei Koszycko-Bogumińskiej jak następuje:
L. porządkowaRUBRYKA
567
znaznazna
12034do a) 15*)do a) 26*)60110
ido b) 10do b) 17
2
32034101760110
4--16281.2002.040

Warszawa, dnia 20 czerwca 1919 r.