Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.85.569

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 7 września 1920 r.
Ministra Kolei Żelaznych w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Przemysłu i Handlu w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej od dnia 1 września r. b. na linjach T-wa Akc. Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych.

Na mocy dekretu Na 152 z dnia 7 lutego 1919 r. (Dzien. Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Przemyślu i Handlu na linjach T-wa Akc. Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych od dnia 1 września r. b. taryfa osobowa podwyższa się:
do90fen.zaosobęi kilometrw klasieII-ej,
"60"""""III-ej.
SPROSTOWANIE.

1) W № 73 w Uchwale Rady Ministrów w przedmiocie ustroju i czynności Oddziałów Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 502 na str. 1313 w art. 16 w wierszu 5-ym zamiast "prezesa" ma być "prezesowi".

2) W № 73 w Uchwale Rady Ministrów o terminie rozpoczęcia czynności Prokuratorji Generalnej na obszarze b. dzielnicy pruskiej i otwarciu oddziału Prokuratorji Generalnej w Poznaniu (poz. 503) w art. 3 w wierszu piątym zamiast "oddziałach" ma być "oddziale".