Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.121.798

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 23 grudnia 1920 r.
w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej na odcinku Praga Stalowa - Radzymin Kolei Dojazdowej Mareckiej.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku (Dzień. Praw № 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Na odcinku Praga Stalowa - Radzymin Kolei Dojazdowej Mareckiej Towarzystwa Akcyjnego Budowy i Eksploatacji Dróg Żelaznych Dojazdowych w Królestwie Polskiem od dnia 1 stycznia 1921 r. taryfa na przewóz osób podwyższa się:
do1Mk.50f.zaosobęikilometrwklasieIII
"2Mk.25"""""""II

Na odcinku Struga - Zegrze kolei Mareckiej ma obowiązywać poprzednia taryfa na przewóz osób, to jest 1 Mk. za osobę i kilometr w klasie III i 1 Mk. 50 fen. w klasie II.