Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.496

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1921 r.