Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.9.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 13 stycznia 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych.

Na mocy dekretu № 152 z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dn. 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Na linjach Towarzystwa Akc. Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych od dnia 15 stycznia 1921 r. taryfa osobowa podwyższa się:

do 1 mk. 50 fen. za osobą i kilometr w kl. III;

do 2 mk. 25 fen. za osobę i kilometr w kl. II.