Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.493

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 13 sierpnia 1921 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Praw P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Na kolejach dojazdowych: Wilanowskiej i Grójeckiej podwyższa się z dniem 20 sierpnia 1921 roku taryfa osobowa o 60 %, a mianowicie: do 5 m. 60 fen. w klasie III i do 8 m. 40 fen. w klasie II od osoby za kilometr.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 1921 roku.