§ 2. - Podwyższenie taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.4.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1923 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. № 104 poz. 963).