§ 1. - Podwyższenie taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.4.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1923 r.
§  1.
Na linjach towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych podwyższa się taryfę osobową:
do100mk.zaosobęikilometrwkl.III i
"150"""""w"II.