Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.52.324

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 17 czerwca 1920 r.

Na mocy dekretu Nr 152 z dn. 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. Nr 14, poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w dn. 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu - na linjach Tow. Akc. łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych od 20 czerwca r. b. taryfa osobowa podwyższa się:
do40fen. za osobę i kilometr w kl.III
"60"II
Warszawa, dn. 17 czerwca 1920 r.