Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.35.208

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 3 marca 1921 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach T-wa Akcyjnego Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych.

Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw P. P. z r. 1919 № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Na linjach T-wa Akcyjnego Łódzkich Wąskotorowych Elektycznych Kolei Dojazdowych podwyższa się od dnia 5 marca 1921 r. taryfą osobową;
do3mk.za osobęikilometrw kl.III i
"4mk. 50 fen."""II.