Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.52.323

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 14 czerwca 1920 r.

Na mocy dekretu № 152 z dn. 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw Nr 14, poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu i Przemysłu i Handlu - od dn. 20 czerwca 1920 r. podwyższa się wszystkie stawki taryfy osobowej i towarowej, na kolejach wąskotorowych państwowych Dyrekcji: Wileńskiej, Warszawskiej, Radomskiej, Lwowskiej i Krakowskiej obecnie obowiązującej, o 100%.
Warszawa, dnia 14 czerwca 1920 r.