Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.52.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 17 czerwca 1920 r.

Na mocy dekretu № 152 z dn. 7 lutego 1919 r. (Dz. praw Nr 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu na drodze żelaznej dojazdowej Mareckiej Tow. Akc. Budowy i Eksploatacji Dróg Żelaznych Dojazdowych w Królestwie Polskiem od dnia 20 czerwca r. b.:
a) taryfa osobowa podwyższa się do 60 fen. za osobę i kilometr w klasie 3-ej i 90 fen. za osobą i kiłom, w klasie 2-ej, zaś w wagonach towarowy przystosowanych do ruchu osobowego, udzielanych do wyjazdów zbiorowych (przy ilości nie mniej, jak 20 osób) po 8 fen. za osobę i kilometr,
b) opłata za bagaż podwyższa się do 0,24 fen. za 1 klgr./kilometr,
c) taryfa towarowa podwyższa się dla ładunków:
kl.Ido0,09fen. za1klgr./klm.
"II"0,08"1"
"III"0,07"1"

z wyjątkiem cegły dachówki i drzewa budowlanego, dla których ma obowiązywać taryfa o 50% niższa.

Warszawa, dn. 17 czerwca 1920 r.

Sprostowania.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 2 czerwca 1920 r., ogłoszonem w № 49 Dz. Ustaw, poz. 302, w art. 30 ustęp 1 wiersz 4 i 5 zamiast słów: «"na prawym rogu wypala się drugi znak "W" (wolne od zarazy) na lewym rogu znak "Z"» winno być: «znak "Z" na prawym rogu, wypala się drugi znak "W" (wolne od zarazy) na lewym rogu»

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1920 r., ogłoszonem w № 51 Dz. Ustaw, poz. 316, w art. 1-ym wiersz 2-gi, zamiast słów: "działających na terytorjum b. zaboru austriackiego", winno być: "działające na terytorjum b. zaboru austrjackiego".