§ 1. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.132.1091

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1923 r.
§  1.
Wszystkie opłaty, wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 listopada 1923 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych. (Dz. U. R. P. № 120, poz. 971), podwyższa się o 100%.