§ 4. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych. - Dz.U.1923.18.125 - OpenLEX

§ 4. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.18.125

Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 1923 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 marca 1923 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 10, poz. 69).