§ 3. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych. - Dz.U.1923.18.125 - OpenLEX

§ 3. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.18.125

Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 1923 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy biletów miesięcznych, wydanych z ważnością od 15 lutego 1923 r.