§ 2. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.110.880

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1923 r.
§  2.
Opłaty za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych podwyższa się:
1)
za przewóz bagażu:
do 18.000 mk. za każde 10 km. i od każdej sztuki
wagi do 50 kg.,

do 36.000 mk. za każde 10 km. i od każdej sztuki wagi ponad 50 do 100 kg.

2)
za przewóz przesyłek nadzwyczajnych:
do 36.000 mk. za każde 10 km. i od każdej sztuki
wagi do 50 kg.
do 72.000 mk. za każde 10 km. i od każdej sztuki
wagi ponad 50 do 100 kg.