§ 1. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.126.1033

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1923 r.
§  1.
Na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych podwyższa się taryfę osobową (Dz. U. R. P. № 119, poz. 962):
a) 1
(uchylona);
b)
na linji Jabłonna-Wawer-Karczew:

do 11.000 mk. w klasie III od osoby i kilometra

i do 22.000 mk. w klasie II od osoby i kilometra

oraz w tymże stosunku wszelkie inne opłaty, związane z przewozem osób.

1 § 1 lit. a) uchylona przez § 2 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.132.1087) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 1923 r.