§ 3. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.2.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1923 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 25 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. № 104, poz. 964).