§ 2. - Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.2.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1923 r.
§  2. 2
(uchylony).
2 § 2 uchylony przez § 2 rozporządzenia z dnia 30 stycznia 1923 r. o podwyżce taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych. (Dz.U.23.11.75) z dniem 1 lutego 1923 r.