Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.112.746

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 3 grudnia 1920 r.
w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na linjach kolejowych Towarzystwa Akc. Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych.

Na mocy dekretu № 152 z dn. 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14 poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w dn. 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu i Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Od dnia 4 grudnia 1920 r. na linjach Towarzystwa Akc. Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych:
a) taryfa osobowa podwyższa się do 1 mk. 50 fen, w klasie III i do 2 mk. 50 fen. w klasie II za osobę i kilometr;
b) opłaty za przewóz w pociągach osobowych i osobowo-towarowych bagażu, rowerów, ptactwa domowego i psów podwyższa się o 50%.