Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.60.377

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 14 lipca 1920 r.

Na mocy dekretu Nr 152 z dn. 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14, poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego dn. 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu na drodze żelaznej Piotrków-Sulejów od dnia 15 lipca r. 1920:
a) taryfa osobowa podwyższa się do 60 fen. w klasie III i 90 fen w kl. II od osoby i kilometra;
b) opłata za przewóz jednej sztuki bagażu do 100 kilogr. podwyższa się do 4 mk.;

opłata za przewóz towarów za każde 100 kg. podwyższa się:

1) na odległość 1 do 7 km. włącznie:

dla przesyłek pojedynczych do 150 fen.

dla przesyłek wagonowych stawki normalne do 100 fen.

dla przesyłek wagonowych stawki zniżone do 80 fen.

2) za każdy 1 km. następny dolicza się:

dla przesyłek pojedynczych - 9 fen.

dla przesyłek wagonowych-stawki normalne - 6 fen.

dla przesyłek wagonowych-stawki zniżone - 3 fen. Warszawa, dn. 14 lipca 1920 r.