Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.109.722

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 22 listopada 1920 r.
w przedmiocie podwyższenia Taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam co następuje:
1) Z dniem i grudnia 1920 r. wszystkie opłaty przewozowe, podane w Taryfie Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca r. b. (Dz. Ust. № 40) i podwyższone o 100% na mocy rozporządzenia poz. 268 (Dz. Ust. 1920 r. № 43), zostają podwyższone ponownie o 100% z wyjątkiem opłat za przesyłki wagonowe węgla kamiennego (gr. 47) oraz drew i drzewa, nie dłuższego nad 2,5 m. (gr. 42). W zależności od tego ulegają podwojeniu następujące opłaty:
a) opłaty jednostkowe za wagony i pociągi wojskowe, podane w "Postanowieniach Taryfowych" (Część II Taryfy), mianowicie z 4 do 8 mk. za każdą oś i przebyty kilometr,
b) opłaty jednostkowe za przesyłki zwierząt domowych i dzikich oraz drobiu żywego, wskazane w "Nomenklaturze i klasyfikacji towarów" (Część III Taryfy, grupy 22, 23 i 24),
c) opłaty jednostkowe za przewóz tłucznia, żwiru, piasku i kamienia surowego, łupanego i kruszonego do budowy dróg bitych i bruków za świadectwami odnośnych urzędów (gr. 55 i 56), mianowicie z 2 do 4 fen. za 1 kin. i 100 kg.,
d) opłaty jednostkowe wszystkich szematów taryfowych, stałe opłaty stacyjne oraz opłaty przewozowe, podane w Części IV-ej "Szematy taryfowe i tablice opłat przewozowych" (Dz. Ust. 1920 r. № 51 poz. 313),
e) opłaty przewoź owe taryfy specjalnej № 1 na przewóz nafty i jej pochodnych (Dz. Ust. 1920 r. № 99 poz. 663).
2) Od tegoż terminu przesyłki wagonowe węgla kamiennego i brunatnego, koksu i brykietów z gr. 47 oraz drew i drzewa w szczapach i okrąglakach, nie dłuższych niż 2,5 m. z gr. 42, przenoszą się do specjalnej klasy A, otrzymanej przez podniesienie o 50% dotychczasowych opłat klasy VI. Równocześnie ustęp 18° "Postanowień taryfowych" (Część 11 Taryfy Dz. Ust. 1920 r. №43 poz. 265) zmienia się w sposób następujący:

"18". Przewoźne za przesyłki węgla kamiennego i brunatnego, koksu i brykietów, przewożone bocznicami, łączącemi kopalnie ze stacją, oblicza się osobno za odległość bocznicy wedle stawki jednostkowej specjalnej klasy A."

3) Równocześnie podwyższają się o 50% wszystkie pozycje "Wykazu opłat dodatkowych" (Część II Taryfy), z wyjątkiem opłat za załadowanie, wyładowanie lub przeładowanie oraz za przechowanie przesyłek (składowe i płacowe), które podwyższają się o 100%.