Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.26.153

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 marca 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia taryfy adwokackiej dla b. dzielnicy austrjackiej.

Na zasadzie ustawy z dnia 26 marca 1890 r. (Nr. 58 austrj. Dz. Pr. P.) rozporządzam:
§  1. Wymienione w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1919 r. (Nr. 1 Dz. Ust. poz. 1 z roku 1920), w dołączonej do tego rozporządzenia taryfie i w uwagach do tej taryfy - należytości adwokackie zmienia się w sposób następujący:
a) kwoty będące podstawą wymiaru należytości adwokackich tudzież kwoty samych należytości będą uważane za wyrażone w markach i fenigach polskich, a nie w walucie koronowej;
b) liczby, które określają czy to podstawę czy też wymiar stałych należytości adwokackich, podnosi się pięciokrotnie; należytości procentowe natomiast pozostają niezmienione.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1921 r. i ma zastosowanie także do prac adwokatów i kancelarji adwokackich, wykonanych po dniu 31 grudnia 1920 r., jeżeli wymiar należytości przez sąd, a w braku takiego wymiaru zapłata należytości nastąpi po dniu 31 marca 1921 r.